Rapports financiers semestriels

2020

 • Rapport financier semestriel 2020
  29/07/2020
 • Résultats semestriels 2020
  29/07/2020

2019

 • Rapport financier semestriel
  22/07/2019
 • Résultats semestriels 2019
  22/07/2019

2018

 • Rapport financier semestriel
  24/07/2018
 • Résultats semestriels 2018
  24/07/2018

2017

 • Rapport financier semestriel
  25/07/2017

2016

 • Résultats du 1er semestre 2016
  29/07/2016
 • Rapport financier semestriel
  29/07/2016

2015

 • Résultats du 1er semestre 2015
  27/07/2015
 • Rapport financier semestriel 2015
  27/07/2015

2014

 • Résultats du 1er semestre 2014
  26/08/2014
 • Rapport financier semestriel 2014
  26/08/2014

2013

 • Rapport financier semestriel 2013
  27/08/2013

2012

 • Rapport financier semestriel 2012
  28/08/2017

2011

 • Rapport semestriel d'activité 2011
  23/08/2011

2010

 • Rapport semestriel d'activité 2010
  23/08/2010

2009

 • Rapport financier semestriel 2009
  25/08/2009

2008

 • Rapport financier semestriel 2008
  26/08/2008

2007

 • Rapport financier semestriel 2007
  27/06/2007