Rapports financiers semestriels

2023

 • Résultats semestriels 2023
  27/07/2023
 • Rapport financier semestriel 2023
  27/07/2023

2022

 • Rapport financier semestriel 2022
  28/07/2022
 • Résultats semestriels 2022
  28/07/2022

2021

 • Rapport financier semestriel 2021
  29/07/2021
 • Résultats semestriels 2021
  29/07/2021

2020

 • Rapport financier semestriel 2020
  30/07/2020
 • Résultats semestriels 2020
  30/07/2020

2019

 • Rapport financier semestriel
  23/07/2019
 • Résultats semestriels 2019
  23/07/2019

2018

 • Rapport financier semestriel
  25/07/2018
 • Résultats semestriels 2018
  25/07/2018

2017

 • Rapport financier semestriel
  26/07/2017

2016

 • Résultats du 1er semestre 2016
  30/07/2016
 • Rapport financier semestriel
  30/07/2016

2015

 • Résultats du 1er semestre 2015
  28/07/2015
 • Rapport financier semestriel 2015
  28/07/2015

2014

 • Résultats du 1er semestre 2014
  27/08/2014
 • Rapport financier semestriel 2014
  27/08/2014

2013

 • Rapport financier semestriel 2013
  28/08/2013

2012

 • Rapport financier semestriel 2012
  29/08/2017

2011

 • Rapport semestriel d'activité 2011
  24/08/2011

2010

 • Rapport semestriel d'activité 2010
  24/08/2010

2009

 • Rapport financier semestriel 2009
  26/08/2009

2008

 • Rapport financier semestriel 2008
  27/08/2008

2007

 • Rapport financier semestriel 2007
  28/06/2007